Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 05758730
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Одеський кабельний завод "Одескабель"
Дата, на яку складено інформацію: 25.06.2020
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися