Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 05758730
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Одеський кабельний завод "Одескабель"
Дата, на яку складено інформацію: 18.08.2020
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Подивитися