Ми робимо
інформацію доступною
Регулярна інформація за 3 квартал 2020 року
Назва: Публiчне ацiонерне товариство "Одеський кабельний завод "Одескабель"
ЄДРПОУ: 05758730
Дата останнього дня звітного періоду: 30.09.2020
Склад інформації
Титульний аркуш Подивитися
Зміст Подивитися
Основні відомості про емітента Подивитися
Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності Подивитися
Інформація про посадових осіб емітента Подивитися
Інформація про випуски акцій Подивитися
Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента (Інформація про зобов’язання емітента) Подивитися
Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції Подивитися
Інформація про собівартість реалізованої продукції Подивитися
Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Подивитися
Проміжна фінансова звітність емітента Подивитися
Проміжний звіт керівництва Подивитися
Твердження щодо проміжної інформації Подивитися