Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 09.06.2010
Дата публікації 11.06.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Одеський кабельний завод"Одескабель"
Юридична адреса* 65013, м. Одеса, Миколаївська дорога, 144
Керівник* Іоргачов Дмитро Васильович - Генеральний директор. Тел: 0487161507
E-mail* corp@odeskabel.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
09.06.2010 року відбулися чергові загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Одеський кабельний завод «Одескабель» (код ЄДРПОУ 05758730) на яких прийнято Рішення про вибори Генерального директора, складу Наглядової ради та Ревізійної комісії (Протокол № 16 від 09.06.2010року) у зв’язку з закінченням терміну обрання.
Звільнено з посади Генерального директора – Іоргачова Дмитра Васильовича, паспорт: КЕ №274167 виданий 12.06.1996, Приморським РВ УМВС України в Одеській області, який володіє часткою акцій Товариства 7,6034%; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк перебування на посаді – 5 років.
Звільнено з посади члена наглядової ради, голови Наглядової ради - Меркулова Миколу Миколайовича, паспорт КЕ №290250, виданий 12.06.1996, Київським РВ УМВС України в Одеській області, який володіє часткою акцій Товариства 9,5034%; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк перебування на посаді – 3 роки.
Звільнено з посади члена Наглядової ради - Дуброва Олександра Миколайовича, паспорт СО №415146, виданий 14.06.2000, Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві, який володіє часткою акцій Товариства 0%; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк перебування на посаді – 3 роки.
Звільнено з посади члена Наглядової ради - Ульянова Ігора Володимировича, паспорт КЕ №476674, виданий 12.12.1996, Київським РВ УМВС України в Одеській області, який володіє часткою акцій Товариства 0,0001%; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк перебування на посаді – 3 роки.
Звільнено з посади члена Наглядової ради – ТОВ "СК ІНВЕСТ", ЄДРПОУ 34321338, адреса 65013, Україна, Одеса, вул. Миколаївська дорога 144. який володіє часткою акцій Товариства 8,0497%; Строк перебування на посаді – 3 роки.
Звільнено з посади члена Наглядової ради - Іоргачова Вадима Дмитровича, паспорт КЕ №587063, виданий 26.02.1997, Приморським РВ УМВС України в Одеській області, який володіє часткою акцій Товариства 7,1103%; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк перебування на посаді – 3 роки.
Звільнено з посади члена Наглядової ради - Бокарєва Сергія Олексійовича, паспорт КЕ №275284, виданий 12.06.1996, Приморським РВ УМВС України в Одеській області, який володіє часткою акцій Товариства 0%; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк перебування на посаді – 3 роки.
Звільнено з посади голови Ревізійної комісії - Селезньова Ігора Євгенійовича, паспорт КЕ №721629, виданий 13.06.1997, Южненським МВ УМВС України в Одеській області, який володіє часткою акцій Товариства 0,0001%; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк перебування на посаді – 3 роки.
Звільнено з посади члена Ревізійної комісії - Широкова Андрія Олександровича, паспорт КК №521874, виданий 31.08.2000, Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, який володіє часткою акцій Товариства 0,0001%; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк перебування на посаді – 3 роки.
Звільнено з посади члена Ревізійної комісії - Чернову Вікторію Вадимівну, паспорт КЕ №631786, виданий 26.03.1997, Малиновським РВ УМВС України в Одеській області, яка володіє часткою акцій Товариства 0,0001%; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк перебування на посаді – 3 роки.
Звільнено з посади члена Ревізійної комісії - Спільне Українсько-Американське підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Керос-Київ", ЄДРПОУ 24384778, адреса 01103, Україна, м. Київ, вул. Кіквідзе, 10-а, який володіє часткою акцій Товариства 0%; Строк перебування на посаді – 3 роки.

Призначити на посаду Генерального директора – Іоргачова Дмитра Васильовича, паспорт: КЕ №274167 виданий 12.06.1996, Приморським РВ УМВС України в Одеській області, який володіє часткою акцій Товариства 7,6034%; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу – 5 років. До призначення обіймав посади – заступника начальника цеху; начальника ПДО, заступника директора з виробництва, комерційного директора, директора з розробки виробництва та збуту ВОК, Голови правління, Генерального директора – ВАТ «ОДЕСКАБЕЛЬ».
Призначити на посаду члена наглядової ради, голови Наглядової ради (згідно Протоколу Наглядової ради від 09.06.2010 р). - Меркулова Миколу Миколайовича, паспорт КЕ №290250, виданий 12.06.1996, Київським РВ УМВС України в Одеській області, який володіє часткою акцій Товариства 9,5034%; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу – 3 роки. До призначення обіймав посади - Iнженер з маркетингу, начальник вiддiлу маркетингу, начальник комерцiйного вiддiлу, комерцiйний директор, консультант з маркетингу – ВАТ «ОДЕСКАБЕЛЬ». ТОВ "ТД "Одескабель" (Заступник директора, директор). Голова Наглядової ради ВАТ «ОДЕСКАБЕЛЬ».
Призначити на посаду члена Наглядової ради - Ульянова Ігора Володимировича, паспорт КЕ №476674, виданий 12.12.1996, Київським РВ УМВС України в Одеській області, який володіє часткою акцій Товариства 0,0001%; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк на який призначено особу – 3 роки. До призначення обіймав посади – юрисконсульт, начальник юридичного відділу, член Наглядової ради – ВАТ «ОДЕСКАБЕЛЬ».
Призначити на посаду члена Наглядової ради - Іоргачова Вадима Дмитровича, паспорт КЕ №587063, виданий 26.02.1997, Приморським РВ УМВС України в Одеській області, який володіє часткою акцій Товариства 7,1103%; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк на який призначено особу – 3 роки. До призначення обіймав посади - Заступник головного механіка, Заступник генерального директора з інновацій та розвитку – ВАТ «ОДЕСКАБЕЛЬ», член Наглядової ради.
Призначити на посаду члена Наглядової ради - Цехоцького Георгія Георгійовича, паспорт КК №408890, виданий 10.03.2000, Приморським РВ УМВС України в Одеській області, який володіє часткою акцій Товариства 0,0001%; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк на який призначено особу – 3 роки. До призначення обіймав посади - НПО «Точмаш», Начальник ЕМО, Головний інженер СП «Відень» Головний інженер, ВАТ «Одескабель» Керівник відділу збуту.
Призначити на посаду члена Наглядової ради - Титарчука Олександра Миколайовича, паспорт КЕ №689223, виданий 13.08.1997, Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, який володіє часткою акцій Товариства 0,0039%; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк на який призначено особу – 3 роки. До призначення обіймав посади - Виробничо-комерційна фірма «Вибор»- Директор, член наглядової ради –ВАТ «ОДЕСКАБЕЛЬ».
Призначити на посаду члена Наглядової ради - Савіч Антоніну Петрівну, паспорт КЕ №348324, виданий 29.07.1996, Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, яка володіє часткою акцій Товариства – 0,0001%; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк на який призначено особу – 3 роки. До призначення обіймала посади - ВАТ «Одескабель»Контролер ВТК, Контрольний майстер, Первинна профспілкова організація ВАТ«Одескабель» - Голова.
Призначити на посаду члена Наглядової ради - Стратієвську Марину Михайлівну, паспорт КК №930911, виданий 24.03.2002, Біляївським РВ УМВС України в Одеській області, яка володіє часткою акцій Товариства – 0,0001%; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк на який призначено особу – 3 роки. До призначення обіймала посади – БП «МІД» - директор, ТОВ «Люстдорф» - виконавчий директор, ТОВ «BS Com» - головний бухгалтер, комерційний директор, ТОВ «Квадра-Сервіс» - замісник директора, директор, ТОВ «Охорони агентство «Квадра» - фінансовий директор, ТОВ «СК ІНВЕСТ» - директор.
Призначити на посаду голови Ревізійної комісії - Селезньова Ігора Євгенійовича, паспорт КЕ №721629, виданий 13.06.1997, Южненським МВ УМВС України в Одеській області, який володіє часткою акцій Товариства 0,0001%; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк на який призначено особу – 3 роки. До призначення обіймав посади – ВАТ «ОДЕСКАБЕЛЬ» - начальник інвестиційно-економічної служби, провідний спеціаліст з інвестиційного планування, економіст з планування, голова Ревізійної комісії.
Призначити на посаду члена Ревізійної комісії - Чернову Вікторію Вадимівну, паспорт КЕ №631786, виданий 26.03.1997, Малиновським РВ УМВС України в Одеській області, яка володіє часткою акцій Товариства 0,0001%; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк на який призначено особу – 3 роки. До призначення обіймала посади – концерн «Європродукт» - фінансовий директор, ТОВ «Люстдорф» - фінансовий директор, ТОВ «Паралелі» - головний бухгалтер, ведучий економіст ПАТ АБ «Південий», начальник відділу АГД, член Ревізійної комісії - ВАТ «ОДЕСКАБЕЛЬ».
Призначити на посаду члена Ревізійної комісії - Широкова Андрія Олександровича, паспорт КК №521874, виданий 31.08.2000, Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, який володіє часткою акцій Товариства 0,0001%; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк на який призначено особу – 3 роки. До призначення обіймав посади – ВАТ «ОДЕСКАБЕЛЬ» - начальник фінансового відділу, член Ревізійної комісії.
В зв”язку з тим, що до Статуту Товариства, були внесени зміни стосовно зменшення чисельності членів Ревізійної комісії, на місце звільненого члена Ревізійної комісії - Спільне Українсько-Американське підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Керос-Київ", ЄДРПОУ 24384778, адреса 01103, Україна, м. Київ, вул. Кіквідзе, 10-а, який володіє часткою акцій Товариства 0% - нікого не призначено.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідність згідно з законодавством.
3.2. Найменування посади:
Генеральний директор Іоргачов Дмитро Васильович

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Іоргачов Дмитро Васильович