Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 09.09.2011
Дата публікації 12.09.2011 09:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Одеський кабельний завод"Одескабель"
Юридична адреса* 65013, м. Одеса, Миколаївська дорога, 144
Керівник* Іоргачов Дмитро Васильович - Генеральний директор. Тел: 0487161507
E-mail* corp@odeskabel.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Емітентом ВАТ «Одескабель» було отримано від депозитарію ПрАТ “ВДЦП” зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів станом на 06.09.2011р. Дата отримання реєстру - 09.09.2011р. Повідомляємо, що за даними реєстру, Товариство з обмеженою відповідальністю “Торговий дім Одеського кабельного заводу «Одескабель», код ЄДРПОУ 30332681, (місцезнаходження: 65013, Україна, Одеса, Миколаївська дорога,144) володіє пакетом акцій у кількості 13648403 шт., що складає 24,3721%. У порівнянні з даними зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів станом на 14.04.2011р. розмір збільшення складає 1053000 шт., або 1.8804%.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Іоргачов Дмитро Васильович