Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 14.09.2011
Дата публікації 14.09.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Одеський кабельний завод"Одескабель"
Юридична адреса* 65013, м. Одеса, Миколаївська дорога, 144
Керівник* Іоргачов Дмитро Васильович - Генеральний директор. Тел: 0487161507
E-mail* corp@odeskabel.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Наглядова рада Відкритого акціонерного товариства «Одеський кабельний завод «Одескабель», повідомляє про те, що позачергові загальні збори акціонерів ВАТ «Одескабель» відбудуться 12 жовтня 2011 року о 11-00 за місцезнаходженням Товариства: 65013, м. Одеса, Миколаївська дорога 144, ВАТ „Одескабель”, 2 поверх (актовий зал).
Порядок денний позачергових загальних зборів:
1. Обрання лічильної комісії
2. Про приведення діяльності Товариства у відповідність до норм закону України «Про акціонерні товариства» (про визначення типу Товариства та про зміну найменування Товариства).
3. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
4. Внесення змін до положення про загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
5. Внесення змін до положення про ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
6. Внесення змін до положення про Генерального директора Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
7. Внесення змін до положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
8. Внесення змін до принципів (Кодексу) корпоративного управління шляхом викладення його в новій редакції.
9. Внесення змін до договорів із членами наглядової ради Товариства і визначення особи, уповноваженої на їх підписання з боку Товариства.
10. Внесення змін до договорів із членами ревізійної комісії Товариства і визначення особи, уповноваженої на їх підписання з боку Товариства.
Реєстрація акціонерів відбудеться з 9-00 до 10-30 12 жовтня 2011 року в приміщенні Бюро корпоративного управління ВАТ «Одескабель» за адресою: 65013, м. Одеса Миколаївська дорога 144.
Дата складання переліку акціонерів для участі у загальних зборах: 6 жовтня 2011 р.
Для реєстрації та участі у зборах необхідно при собі мати:
- паспорт або документ, що посвідчує особу акціонера;
- для представника акціонера - документ, що посвідчує особу, доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України.
Акціонери мають можливість ознайомитись з документами щодо питань порядку денного до початку загальних зборів та в день їх проведення за адресою: 65013, м. Одеса, Миколаївська дорога 144, ВАТ „Одескабель” у робочі дні Пн.-Пт з 12.30 – 15.00. Контактна особа: Скорік Любов Валентинівна.
Пропозиції щодо порядку денного, від акціонерів не приймаються.
Згідно багаточисельних звернень акціонерів, ще раз звертаємо вашу увагу на те, що витрати, на проїзд для участі у загальних зборах, товариством не компенсуються.
Довідки за тел.(048) 716-16-65 (Любов Валентинівна Скорік)


Наглядова рада ВАТ «Одескабель»


Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів опубліковано: 06.09.2011, № 166 "Бюлетень. Цінні папери Укрїни"

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Іоргачов Дмитро Васильович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 14.09.2011
(дата)