Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 10.10.2011
Дата публікації 11.10.2011 09:29:30
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Одеський кабельний завод"Одескабель"
Юридична адреса* 65013, м. Одеса, Миколаївська дорога, 144
Керівник* Іоргачов Дмитро Васильович - Генеральний директор. Тел: 0487161507
E-mail* corp@odeskabel.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента:
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ОДЕСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД «ОДЕСКАБЕЛЬ»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Відкрите акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05758730
1.4. Місцезнаходження емітента: 65013, м. Одеса, Миколаївська дорога,144
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (048) 7161507
1.6. Електрона поштова адреса емітента: corp@odeskabel.com
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
немає
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій
2. Текст повідомлення
Емітентом ВАТ «Одескабель» було отримано від депозитарію ПрАТ “ВДЦП” зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів станом на 06.10.2011р. Дата отримання реєстру - 10.10.2011р.
Повідомляємо, що за даними реєстру, Товариство з обмеженою відповідальністю “Торговий дім Одеського кабельного заводу «Одескабель», код ЄДРПОУ 30332681, (місцезнаходження: 65013, Україна, Одеса, Миколаївська дорога,144) володіє пакетом акцій у кількості 13639403 шт., що складає 24,3560%. У порівнянні з даними зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів станом на 06.09.2011р. розмір зменшення складає 9000 шт., або 0.0161%.
3. Підпис

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Іоргачов Дмитро Васильович