Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 14.02.2012
Дата публікації 15.02.2012 09:24:18
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД "ОДЕСКАБЕЛЬ"
Юридична адреса* 65013, м. Одеса, Миколаївська дорога, 144
Керівник* Іоргачов Дмитро Васильович - Генеральний директор. Тел: 0487161507
E-mail* corp@odeskabel.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента:ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО«ОДЕСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД «ОДЕСКАБЕЛЬ»1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 057587301.4. Місцезнаходження емітента: 65013, м. Одеса, Миколаївська дорога,1441.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (048) 71615071.6. Електрона поштова адреса емітента: corp@odeskabel.com1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://05758730.smida.gov.ua1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій2. Текст повідомленняЕмітентом ПАТ «Одескабель» було отримано від депозитарію ПрАТ “ВДЦП” зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів станом на 31.12.2011р. Дата отримання реєстру - 14.02.2012р. Повідомляємо, що за даними реєстру, Товариство з обмеженою відповідальністю “Торговий дім Одеського кабельного заводу «Одескабель», код ЄДРПОУ 30332681, (місцезнаходження: 65013, Україна, Одеса, Миколаївська дорога,144) володіє пакетом акцій у кількості 13629403 шт., що складає 24,3382%. У порівнянні з даними зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів станом на 06.10.2011р. розмір зменшення складає 10000 шт., або 0.0179%.3. Підпис

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Іоргачов Дмитро Васильович