Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про те, що емітент вважається таким, що здійснював публічну пропозицію цінних паперів
Дата здійснення дії: 21.12.2018
Дата публікації 22.12.2018 08:24:13
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Одеський кабельний завод "Одескабель"
Юридична адреса* 65013 м. Одеса, Миколаївська дорога,144
Керівник* Іоргачов Дмитро Васильович - Генеральний директор. Тел: (048) 716-16-02
E-mail* corp@odeskabel.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про те, що ПАТ «ОДЕСКАБЕЛЬ»
вважається таким, що здійснював публічну пропозицію цінних паперів.


ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОДЕСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД «ОДЕСКАБЕЛЬ» (далі – ПАТ «ОДЕСКАБЕЛЬ», код за ЄДРПОУ 05758730, місцезнаходження: 65013, м. Одеса, вул. Миколаївська дорога 144, адреса власного веб-сайта: http://05758730.smida.gov.ua повідомляє про те, що 21.12.2018 (протокол №20) засідання Наглядової ради ПАТ «ОДЕСКАБЕЛЬ» прийняло рішення про те, що ПАТ «ОДЕСКАБЕЛЬ» вважається таким, що здійснював публічну пропозицію цінних паперів:
вид цінних паперів: акції іменні прості; реєстраційний номер та дата реєстрації свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів: № 574/1/10 від 22.07.2010; міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів, щодо яких прийнято рішення стосовно їх публічної пропозиції: UA4000081582.


Генеральний директор
ПАТ «ОДЕСКАБЕЛЬ» Іоргачов Дмитро Васильович
21.12.2018

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Іоргачов Дмитро Васильович