Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 15.12.2008
Дата публікації 16.01.2009 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Одеський кабельний завод"Одескабель"
Юридична адреса* 65013, м. Одеса, Миколаївська дорога, 144
Керівник* Іоргачов Дмитро Васильович - Генеральний директор. Тел: 0487161507
E-mail* corp@odeskabel.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Відповідно до інформації, одержаної 16.01.2009 року емітентом ВАТ “Одескабель” від реєстратора про зміну власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій, повідомляємо Вам наступне:
15.12.2008р. Кількість акцій, знерухомлених на рахунках депозитарію Відкрите акціонерне товариство "МФС" (код ЄДРПОУ 24917996, місцезнаходження: 01032, Україна, м. Київ, вул. Вєтрова 7-б) збільшилась на 10920000 простих іменних акцій емітента (19,5% голосуючих акцій), та склала 21504869 шт. (38,4016 % голосуючих акцій).
Пакет акцій Спільного Українсько-Американського підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю "КЕРОС-КИЇВ" (код ЄДРПОУ 24384778, місцезнаходження: 01103, Україна, м. Київ, вул. Кіквідзе, 10-а) зменшився на 10920000 простих іменних акцій емітента (19,5% голосуючих акцій), та склав 0 шт. (0 % голосуючих акцій).

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Іоргачов Дмитро Васильович