Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 24.12.2008
Дата публікації 16.01.2009 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Одеський кабельний завод"Одескабель"
Юридична адреса* 65013, м. Одеса, Миколаївська дорога, 144
Керівник* Іоргачов Дмитро Васильович - Генеральний директор. Тел: 0487161507
E-mail* corp@odeskabel.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Відповідно до інформації, одержаної 16.01.2009 року емітентом ВАТ “Одескабель” від реєстратора про зміну власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій, повідомляємо Вам наступне:
24.12.2008р. Пакет акцій Меркулова Миколи Миколайовича збільшився на 5048050 простих іменних акцій емітента (9,0144 % голосуючих акцій) в наслідок спадкування, у зв’язку з чим пакет власника склав 9121916 шт. (16,2891 % голосуючих акцій).

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Іоргачов Дмитро Васильович