Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 15.01.2009
Дата публікації 16.01.2009 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Одеський кабельний завод"Одескабель"
Юридична адреса* 65013, м. Одеса, Миколаївська дорога, 144
Керівник* Іоргачов Дмитро Васильович - Генеральний директор. Тел: 0487161507
E-mail* corp@odeskabel.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Відповідно до інформації, одержаної 16.01.2009 року емітентом ВАТ “Одескабель” від реєстратора про зміну власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій, повідомляємо Вам наступне:
15.01.2009р. Пакет акцій Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель” (код ЄДРПОУ 30332681, місцезнаходження: 65013, Україна, Одеса, Миколаївська дорога, 144 ) збільшився на 9873911 простих іменних акцій емітента (17,6320 % голосуючих акцій) та склав 9873911 простих іменних акцій емітента (17,6320 % голосуючих акцій).
Кількість акцій, знерухомлених на рахунках депозитарію Відкрите акціонерне товариство "МФС" (код ЄДРПОУ 24917996, місцезнаходження: 01032, Україна, м. Київ, вул. Вєтрова 7-б) зменшилась на 9873911 простих іменних акцій емітента (17,6320 % голосуючих акцій) та склала 11630958 простих іменних акцій емітента (20,7696 % голосуючих акцій).

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Іоргачов Дмитро Васильович