Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій
Дата здійснення дії: 04.08.2009
Дата публікації 06.08.2009 12:50:08
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Одеський кабельний завод"Одескабель"
Юридична адреса* 65013, м. Одеса, Миколаївська дорога, 144
Керівник* Іоргачов Дмитро Васильович - Генеральний директор. Тел: 0487161507
E-mail* corp@odeskabel.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Спостережною радою Відкритого акціонерного товариства „Одеський кабельний завод „Одескабель” 4 серпня 2009 р. (протокол № 2) прийнято рішення про викуп власних акцій товариства у кількості 5 320 000 (П‘ять мільйонів триста двадцять тисяч) шт. Мета придбання акцій – для подальшого перепродажу. Тип та категорія акцій – прості іменні. Ціна викупу встановлюється за домовленістю сторін, але не більше 3 (Трьох) гривень 15 копійок за одну акцію. Заяви від акціонерів щодо викупу акцій приймаються з 10.09.2009 р. до 15.09.2009 р. включно, за адресою: 65013, м.Одеса, Миколаївська дорога 144, ВАТ „Одескабель”. Строк придбання акцій з 10.09.2009 р. до 15.09.2009 р. включно. Викуп здійснюється шляхом укладання договорів купівлі-продажу простих іменних акцій ВАТ „Одескабель” з акціонерами, які звернулися до товариства з письмовою заявою після підрахунку усіх заявлених пропозицій в строк до 25.09.2009 р. Якщо загальна кількість акцій, заявлених акціонерами до продажу, перевищує кількість акцій, яку має намір придбати товариство, товариство може здійснити придбання цілого числа акцій у кожного акціонера пропорційно його частці в загальному обсязі заявлених пропозицій. Оплата за акції відбувається протягом трьох місяців з дня підписання договору купівлі-продажу.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Іоргачов Дмитро Васильович