Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 13.01.2010
Дата публікації 13.01.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Одеський кабельний завод"Одескабель"
Юридична адреса* 65013, м. Одеса, Миколаївська дорога, 144
Керівник* Іоргачов Дмитро Васильович - Генеральний директор. Тел: 0487161507
E-mail* corp@odeskabel.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Відповідно до інформації, одержаної 13.01.2010р. емітентом ВАТ «Одескабель» від реєстратора на підставі підсумку даних реєстратора та інформації отриманої від номінальних утримувачів у вигляді облікових реєстрів станом на 31.12.2010 повідомляємо наступне:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Одеського кабельного заводу»Одескабель» код ЄДРПОУ 30332681, (місце знаходження: 65013, Україна, Одеса, Миколаївська дорога,144) володіє пакетом акцій у кількості 9399403 шт., що складає 16,7846%.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Іоргачов Дмитро Васильович