Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


21.12.2009

Постанова № 665 - ОД

про закриття справи
Одеське ТУ


ПОСТАНОВА № 665 - ОД

м.Одеса

2009-12-21

Уповноважена особа Комісії – Начальник Одеського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку – Ровинський Юрій Олександрович, на підставі ст. 9 Закону України „Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, у відношенні відкритого акціонерного товариства „Одеський кабельний завод „Одескабель” Код ЄДРПОУ: 05758730. Місцезнаходження: 6513, м. Одеса, Миколаївська дор., 144. Засоби зв’язку: (0482)716-11-23, 716-14-01. Банківські реквізити: р/р 2600101635698 в філії ВАТ „Укрексімбанк” МФЩ: 328618.

ВСТАНОВИВ:

Одеського територіального управління ДКЦПФР 26.10.2009 р. надійшла інформація від ВАТ „Одеський кабельний завод „Одескабель” за вх. №… від 26.10.2009 р. (вих. № … від 26.10.2009 р.), згідно якої було встановлено що 15.10.2009 р. були проведені загальні збори акціонерів ВАТ „Одеський кабельний завод „Одескабель”. Але, ВАТ „Одеський кабельний завод „Одескабель”, в порушення вимог п. 6 глави 7 розділу V Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням ДКЦПФР № 1591 від 19.12.2006 р., не надало копію протоколу загальних зборів, засвідчену підписом керівника емітента, що передбачає відповідальність юридичної особи згідно п. 7 ст. 11 Закону України „Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”. Беручи до уваги вищевикладене, 24 листопада 2009 року постановою № 810-ОД у відношенні ВАТ „Одеський кабельний завод „Одескабель” було порушено справу про правопорушення на ринку цінних паперів, якою передбачалося керівнику або повноважному представнику ВАТ „Одеський кабельний завод „Одескабель” 08.12.2009 р. до Одеського теруправління ДКЦПФР для ознайомлення та підписання акту про правопорушення на ринку цінних паперів. Відповідну постанову було отримано емітентом 28.11.2009 р. згідно повідомлення про вручення поштового відправлення № 3859050 від 24.11.2009 року. На підставі вищевикладеного, у відношенні ВАТ „Одеський кабельний завод „Одескабель” 08.12.2009 року було складено акт про правопорушення на ринку цінних паперів № 730-ОД. Постановою № 734-ОД від 09.12.2009 року розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ „Одеський кабельний завод „Одескабель” було призначено на 21.12.2009 року. На розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів прибув представник товариства Дубілей О.М. за довіреністю № б/н від 03.12.2009 р. В процесі розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів та згідно пояснень за вих. № … від 07.12.2009 р. (вх./н. … від 08.12.2009 р.) ВАТ „Одеський кабельний завод „Одескабель” було надано копію протоколу загальних зборів, засвідчену підписом голови загальних зборів акціонерів ВАТ „Одеський кабельний завод „Одескабель” Дубілеєм О.М. Цей підпис на копії протоколу загальних зборів було зроблено згідно довіреності № 82/Д від 19.12.2008 р., виданої Дубілею О.М., а також рішень Наглядової ради ВАТ „Одеський кабельний завод „Одескабель” від 04.08.2009 р. та довіреності від 21.09.2009 р. Отже в діях ВАТ „Одеський кабельний завод „Одескабель” відсутній склад порушення у п. 6 глави 7 розділу V Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням ДКЦПФР № 1591 від 19.12.2006 р. Враховуючи вищевикладене на підставі пункту 2 розділу ІІІ, підпункту 2 пункту 3 розділу VІІ Правил розгляду справ про правопорушення на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.07 р. №2272,

ПОСТАНОВИВ:

1. Закрити справу про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ „Одеський кабельний завод „Одескабель” у зв’язку з відсутністю складу правопорушення. 2. Постанову надіслати особі щодо якої закрито справу про правопорушення на ринку цінних паперів. Постанову може бути оскаржено до суду у встановленому законодавством порядку. Уповноважена особа Комісії, Начальник Одеського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Ю.О.Ровинський